گزارش تحویل و تحول محله گلستان منطقه 22

گزارش تحویل و تحول محله گلستان منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله گلستان منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله گلستان بدانيد

محله گلستان که در ناحیه شهرداری منطقه 22 قرار دارد با جمعیتی معادل 15749 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.