گزارش تحویل و تحول محله هوانیروز منطقه 22

گزارش تحویل و تحول محله هوانیروز منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله هوانیروز منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله هوانیروز بدانيد

محله هوانیروز که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 22 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.