گزارش تحویل و تحول محله کوهک منطقه 22

گزارش تحویل و تحول محله کوهک منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله کوهک منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله کوهک بدانيد

محله کوهک که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 22 قرار دارد با جمعیتی معادل 28275 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که اتوبان تهران- کرج در مجاورت آن قرار دارد....