گزارش تحویل و تحول محله شهید باقری منطقه 22

گزارش تحویل و تحول محله شهید باقری منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله شهید باقری منطقه 22

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله شهید باقری بدانيد

محله شهید باقری که در ناحیه 4 شهرداری منطقه 22 قرار دارد با جمعیتی معادل 14690 خانوار دارای سرای محله است. مساحت این محله 352 هکتار محاسبه شده که بزرگراه شهید همت در مجاورت آن ...