گزارش تحویل و تحول محله بهجت آباد منطقه 6

گزارش تحویل و تحول محله بهجت آباد منطقه 6

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله بهجت آباد منطقه 6

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله بهجت‌آباد بدانيد

محله بهجت‌آباد که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 6 قرار دارد با جمعیتی معادل 9838 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 79 کیلومترمربع محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.