گزارش تحویل و تحول محله فاطمی منطقه 6

گزارش تحویل و تحول محله فاطمی منطقه 6

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله فاطمی منطقه 6

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله فاطمی بدانيد

محله فاطمی که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 6 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.