آنچه بايد درباره محله جمالزاده بدانيد

محله جمالزاده که در ناحیه 2 شهرداری منطقه 6 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.