گزارش تحویل و تحول محله نظامی گنجوی منطقه 6

گزارش تحویل و تحول محله نظامی گنجوی منطقه 6

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
گزارش تحویل و تحول محله نظامی گنجوی منطقه 6

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله نظامی گنجوی بدانيد

محله نظامی گنجوی که در ناحیه 5 شهرداری منطقه 6 قرار دارد با جمعیتی معادل 4260 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که 3 بزرگراه همت، رسالت و مدرس در مجاورت آن قرار ...