گزارش تحویل و تحول محله کرمان منطقه 8

گزارش تحویل و تحول محله کرمان منطقه 8

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
دعوا در تهران بر سر بازار کرمان

محله کرمان در شرق پایتخت این روزها شاهد افزایش فعالیت یک بازار روز است و همین مساله باعث شده است بحث میان موافقان و مخالفان آن بالا بگیرد.

گزارش تحویل و تحول محله کرمان منطقه 8

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله کرمان بدانيد

محله کرمان که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 8 قرار دارد با جمعیتی معادل 48094 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 148/8 هکتار محاسبه شده که 2 بزرگراه امام علی (ع) و رسالت در مجاورت ...

همگرایی در محله کرمان

شهردار منطقه 8 با تاکید بر همگرایی در محله کرمان تاکیدکرد: این محله از نگاه ما و مدیریت منطقه، محله ای است که همگرایی در تحقق برنامه های آن دیده می شود.