گزارش تحویل و تحول محله لشگر منطقه 8

گزارش تحویل و تحول محله لشگر منطقه 8

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله لشگر منطقه 8

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله لشگر بدانيد

محله لشگر که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 8 قرار دارد با جمعیتی معادل 17699 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 42 هکتار محاسبه شده که خیابان شهید مدنی در مجاورت آن قرار دارد.