گزارش تحویل و تحول محله تهرانپارس منطقه 8

گزارش تحویل و تحول محله تهرانپارس منطقه 8

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله تهرانپارس منطقه 8

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله تهرانپارس بدانيد

محله تهرانپارس که در ناحیه یک شهرداری منطقه 8 قرار دارد با جمعیتی معادل 48112 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله 7242 مترمربع محاسبه شده که 2 بزرگراه رسالت و شهید باقری در ...