بافت تاریخی میدان شوش در حال نابودی است

بافت تاریخی میدان شوش در حال نابودی است

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه بافت میدان شوش اکنون مرده است. درحالی که بافت قدیمی خوبی داشته است، اما اکنون تبدیل به محیطی برای پاساژ سازی شده است.
راویان کهنسال تاریخ و فرهنگ تهران

راویان کهنسال تاریخ و فرهنگ تهران

قدیمی‌ترین شاهد زنده سرگذشت تهران از روزگارانی که روستایی دورافتاده و خوش‌آب ‌و هوا بود و در آرامش زندگی می‌گذراند تا امروز که کلانشهری است در مرکز توجهات و پر از زندگی و هیاهو، تنها یک درخت است، یک درخت