نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
تاکید مسجدجامعی بر نقش شورایاران در جشنواره حکایت تهران  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
حکایت تهران جشنواره ای که به ثمر می نشیند؛
مسجد جامعی گفت: جشنواره حکایت تهران باید با محوریت شورایاری‌ها به نتیجه برسد و قرار نیست از سایر مراتب به گونه‌ای در این جشنواره استفاده شود که نقش شورایاران در حاشیه قرار گیرد.
۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۱