عضو شورای شهر تهران
ورزش همگانی مهجور است
عضو شورای شهر تهران
شهر برای حضور پرشور کودکان آماده شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران
زیست فرهنگی توجه به روح و روان شهر است
-سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
تماس با ما
نشاني: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شهید گاگیک طومانیان (شعاع)، خیابان شهید خدری، پلاک 10


 
لیست شماره تلفن‌های داخلی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
ستاد 51040000
طبقه پنجم
نام شماره سمت
الله یارزاده 904 مسوول دفتر ستاد
طبقه چهارم
نام شماره سمت
خرمی 908 مدیر مالی، اداری و پشتیبانی
رضایی 909 رایانه
اخلاقی 913 پشتیبانی
شکوهی راد 919 مالی
خدابخش 914 دبیرخانه
     
طبقه سوم
نام شماره سمت
پور محمد 918 مسوول آموزش و پژوهش
نجات 942 نماینده آقای حبیب زاده
میلانی 933 مسئول طرح و برنامه
محمدی 937 مسوول روابط عمومی
هادی 928 عکاس
تنهایی 925 کارشناس روابط عمومی
مختاباد 907 نماینده خانم آروین
سعادت 923 نماینده آقای میرلوحی
شجاعی 947 نماینده آقای اعطا
آقایی 955 نماینده آقای میلانی
                                      طبقه دوم
نام شماره سمت
تبریزی 929 کارشناس آموزش و پژوهش
سروری 945 مسوول دفتر مناطق
زینالی 939 کارشناس مناطق  18-9-5
شاهوردیان 932 کارشناس مناطق19-17-10-2
اسلامی 935 کارشناس مناطق  15-6-4
خسرونژاد 921 کارشناس مناطق22-21-14- 7
مرازن 950 کارشناس مناطق 20- 8-1
قلی پور 915 کارشناس مناطق16-13-12-11-3
طبقه اول
نام شماره سمت
محجوب 949 مسوول بازرسی
قریب 917 کارشناس بازرسی
زارع 936 کارشناس بازرسی
طبقه همکف
موجلو-شریفی-محبی 931 اطلاعات
 
نام و نام خانوادگی:
آدرس ايميل:
پيام شما برسد به:
پيام خود را وارد نمائيد:

از تماس شما سپاسگزاريم.