عضو شورای شهر تهران
ورزش همگانی مهجور است
عضو شورای شهر تهران
شهر برای حضور پرشور کودکان آماده شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران
زیست فرهنگی توجه به روح و روان شهر است
-سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
​سیاسی شدن از اعتمادها می‌کاهد
داود مبارکی- دبیر منطقه 4
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۱
Share/Save/Bookmark
۰
​سیاسی شدن از اعتمادها می‌کاهد
ورود شورایاران به مباحث سیاسی هرگز جایز نبوده و نیست ،چرا که این ورود باعث می‌شود تا شورایاران از رسالت اصلی خود دور شوند. شورایاران نمایندگان مردم محله و منطقه خود هستند، نه نماینده افراد یا چهره‌های سیاسی، بنابراین نباید با ورود به مسائل سیاسی در هنگام انتخابات از اعتماد مردمی نسبت به خود بکاهند.
کد مطلب : ۱۱۸۵