عضو شورای شهر تهران
ورزش همگانی مهجور است
عضو شورای شهر تهران
شهر برای حضور پرشور کودکان آماده شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران
زیست فرهنگی توجه به روح و روان شهر است
-سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
شورایاری یعنی صمیمیت
امیر قاسمی- دبیر منطقه 5
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۰
Share/Save/Bookmark
۰
شورایاری یعنی صمیمیت
شورایاری‌ها کارکردی محلی و منطقه‌ای دارند؛ کارکردی که آن‌ها را از انجام امور سیاسی دور می کند. فضای محلی یک فضای صمیمی است که باید به دور از هرگونه جناح‌بندی سیاسی و مرزبندی گروهي باشد چرا که ورود شورایاران به این مباحث مثل این است که اعضاي یک خانواده به صورت هم چنگ بزنند. شرایطی که باعث می‌شود آن انسجام و همدلی موجود میان شورایاران و محله از بین برود. از همين‌رو این مسئله باعث می‌شود که زندگی کردن در آن محله سخت شده و شأنیت شورایاران زیر سوال برود.
کد مطلب : ۱۱۸۶