عضو شورای شهر تهران
ورزش همگانی مهجور است
عضو شورای شهر تهران
شهر برای حضور پرشور کودکان آماده شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران
زیست فرهنگی توجه به روح و روان شهر است
-سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
خط قرمز
سهراب خلیلی- دبیر منطقه 11
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۴
Share/Save/Bookmark
۰
خط قرمز
پرهیز از ورود شورایاران به مباحث سیاسی به عنوان خط قرمز فعالیت آن‌ها مطرح است چرا که فعالان حاضر در این تشکل‌های مردمی جمعیتی برخواسته از بطن مردم هستند، که اگر موضوعی غیر از امور مردمی و محلی را پیگیری کنند ماهیت کاری خود را زیر سوال می‌برند و اعتماد جمعی مردم را از دست خواهند داد. چرا که پیروی از یک حزب یا یک فرد همراه با انتظاراتی از سوی افراد خواهد بود که این مسئله نگاه مردم به شورایاران را تغییر خواهد داد.
کد مطلب : ۱۱۹۸