عضو شورای شهر تهران
ورزش همگانی مهجور است
عضو شورای شهر تهران
شهر برای حضور پرشور کودکان آماده شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران
زیست فرهنگی توجه به روح و روان شهر است
-سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۳
Share/Save/Bookmark
۰
زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
تشکیل شورایاری‌ها که در شورای شهر اول تهران به تصویب رسید، در واقع اقدامی برخاسته از وظیفه قانونی شوراهای شهر در جلب مشارکت مردم در امور محله و شهر از طریق تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مردمی بود. شورایاری‌ها در شهری مانند تهران که دارای 352 محله و 2500 شورایار دارد، می‌تواند و باید بازوی موثر و قدرتمندی برای شورای شهر در انتقال مشکلات و نارسایی‌ها در حیطه‌های مختلف از جمله حوزه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی به مدیران شهری و در نهایت تصمیم‌سازی برای رفع آنها باشد.
ماده 1 مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران تصریح دارد: در جهت تحقق و اجرای قانون شوراها و تقویت مشارکت هرچه بیشتر شهروندان تهرانی در ساماندهی امور مختلف شهری و جلب همکاری واقعی آنان در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان انجمن‌های شورایاری شهر تهران وابسته به شورای شهر تهران تشکیل می‌شود.

تشکیل شورایاری‌ها که در شورای شهر اول تهران به تصویب رسید، در واقع اقدامی برخاسته از وظیفه قانونی شوراهای شهر در جلب مشارکت مردم در امور محله و شهر از طریق تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مردمی بود. شورایاری‌ها در شهری مانند تهران که دارای 352 محله و 2500 شورایار دارد، می‌تواند و باید بازوی موثر و قدرتمندی برای شورای شهر در انتقال مشکلات و نارسایی‌ها در حیطه‌های مختلف از جمله حوزه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی به مدیران شهری و در نهایت تصمیم‌سازی برای رفع آنها باشد. به بیان دیگر افزایش مشارکت مردم در مدیریت امور محله کارکرد اصلی شورایاری هاست و به همین خاطر، درک اهمیت جایگاه آنها، جدی گرفتن آنها و تلاش برای قرار گرفتن شورایاری ها در زنجیره تصمیم‌سازی می‌تواند گامی هوشمندانه و مؤثر برای جلب مشارکت‌های اجتماعی و تسریع در روند حل و فصل مسائل شهری باشد.

ضرورت وجودی شورایاری‌ها از دو منظر قابل توجیه است. منظر نخست از لحاظ تکلیفی است که قانون اساسی در اصل‌های هفتم و یکصدم مشخص کرده است:

به تصریح اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و بدون وجود هریک از شوراهای مصرح در اصل هفتم قانون اساسی، تصمیم‌گیری و اداره امور کشور با خلل مواجه خواهد شد. دراین اصل همچنین تصریح شده است که طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. این اصل به روشنی بیانگر و زمینه‌ساز اعمال حاکمیت شهروندان بر اداره امور است و تحقق آن در محلات، زمینه ساز این اعمال حاکمیت در مدیریت شهری است. از سوی دیگر نقش‌آفرینی و تصمیم‌سازی شورایاری‌ها می‌تواند موجب تحقق اصل یکصدم قانون اساسی در زمینه پیشبرد سریع برنامه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی از طریق همکاری مردم شود.

تحقق حکمرانی مردم در مدیریت شهری، منظر دیگری است که در تبیین اهمیت وجودی شورایاری ها باید بدان اشاره کرد. به بیان دیگر حضور و نقش‌آفرینی شورایاری‌ها یکی از مهمترین ارکان حکمروایی شهری است. چرا که زمانی می‌توان با افزایش اعتماد گامی در جهت بازسازی جامعه مدنی، کاهش احساس تبعیض، افزایش مشارکت و کاهش فساد برداشت که در تصمیم‌سازی ها نظرات مردمی لحاظ شده و برای مردم  فرصت و امکان تحقق خواسته‌ها محقق شود.

در این راستا و با هدف تحقق این اهداف، ستاد هماهنگی شورایاری‌ها تصمیم به اصلاح اساسنامه و آیین نامه اجرایی انتخابات گرفت. اساسنامه و آیین نامه هایی که عموما پیش از شکلگیری این نهاد در حدود 20 سال پیش به نگارش درآمده بود.

لزوم تخصص‌گرایی و فراهم سازی بستر مشارکت مردم در تصمیمات مهم شهری، افزایش ظرفیت حضور نیروهای جوان‌تر ، تغییر رویکرد در احراز صلاحیت ها به معنای جلوگیری از رد صلاحیت و اعمال نظر سلیقه ای، جلوگیری از تداخل وظایف شورایاری با فعالیت های اجرایی شهرداری، در نظر گرفتن نقش کلیدی برای معتمدین محلی در فرایند انتخابات و پرسمان های محلی، تصریح در تفکیک اجرا از نظارت و... از جمله موضوعاتی بود که در تدوین اساسنامه جدید و به روزرسانی آیین نامه های انتخاب و فعالیت شورایاری ها مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد.

اینک با اصلاحات انجام شده زمینه لازم برای مشارکت زنان، جوانان و گروه‌های تخصصی و مدنی فراهم شده و زمینه های لازم برای پیگیری مسائل و دغدغه های شهروندان از طریق فرایندهای مردمی در محلات ایجاد شده است. امیدوارم با یاری خداوند متعال  شورایاری‌ ها بتوانند نقشی بزرگ، مهم، موثر، تخصصی و کارامد در مدیریت شهری ایفا کرده و به دور از شائبه‌های سیاسی و جناحی حیات دوره پنجم خود را تجربه کنند.
- منبع: ماهنامه شورایاران
کد مطلب : ۳۵۸۹