ستاد هماهنگی شورایاری ها 19 بهمن 1395 ساعت 13:13 https://www.shorayaran.com/fa/doc/note/1215/با-مشکل-رو-خواهند-اگر -------------------------------------------------- عنوان : ​با مشکل رو به رو خواهند شد اگر... حسن حاجی قربانی-دبیر منطقه 14 -------------------------------------------------- متن : ورود شورایاران به مباحث سیاسی همبستگی آنها را با توجه به تفاوت تفکر سیاسی آن‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد و از آنجا که همبستگی و تقویت رابطه دوستانه میان شورایاران رمز پیروزی شورایاران هر منطقه است؛ خدشه وارد شدن به این ویژگی شورایاران آن‌ها را در راستای تحقق اهدافشان با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد.