ستاد هماهنگی شورایاری ها 29 شهريور 1399 ساعت 11:25 https://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/5627/1/جلسه-اجرایی-هفته-تهران-مکتب-حضور-مسجد-جامعی-رییس-ستاد-هماهنگی-شورایاری -------------------------------------------------- عنوان : جلسه اجرایی هفته تهران ( مکتب تهران) با حضور مسجد جامعی رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها -------------------------------------------------- متن :