ستاد هماهنگی شورایاری ها 9 دی 1398 ساعت 9:32 https://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4171/1/برگزاری-کارگاه-آشنایی-شورایاران-وظایف-ساختار-شورایاری-منطقه-14 -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری کارگاه آشنایی شورایاران با وظایف و ساختار شورایاری منطقه 14 -------------------------------------------------- متن :