تهیه گزارش تحویل و تحول محله پرستار منطقه 14

تهیه گزارش تحویل و تحول محله پرستار منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 
 
تهیه گزارش تحویل و تحول محله پرستار منطقه 14

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.

آنچه بايد درباره محله پرستار بدانيد

محله پرستار که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل 19766 نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که بزرگراه بسیج در مجاورت آن قرار دارد.